Organisatie

 

Stichting Casa da Apoio Opera da Ladeira in Brazilië en de Stichting CAOL Nederland zijn de officiële partners in dit project.

Het gehele project wordt gefinancierd door particuliere donateurs, eenmalige giftgevers en incidentele subsidies. In Nederland worden alle werkzaamheden ten behoeve van het project door vrijwilligers uitgevoerd en zij ontvangen daar geen onkostenvergoeding voor. Het is redelijk uniek te noemen dat, behoudens de noodzakelijke bankkosten, 'iedere cent' die binnenkomt aan de kinderen in Recife besteed wordt. In Brazilië ontvangen sommige medewerkers een bescheiden 'salaris' en de vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding.

In de afgelopen tijd zijn wij druk bezig geweest om de opzet en de structuur van stichting CAOL Nederland zodanig vorm te geven dat Barbara nog vele jaren door kan gaan met de opvang van kinderen in Recife. De werkzaamheden van Piet Reckman zijn geformaliseerd en verdeeld. Naast het bestuur is er een klankbordgroep gevormd. Samen denken wij een nieuwe basis gerealiseerd te hebben waarmee het voortbestaan van CAOL gegarandeerd is.

Stichting CAOL Nederland is door de belastingdienst ANBI erkend.

Giften aan stichting CAOL NL mag u dus aftrekken van de belastingen.

 

 

Bestuur

 

Het bestuur van CAOL Nederland wordt gevormd door:

Marlou Visser, voorzitter

Frans Salimans, secretaris

Gabri Kolster, penningmeester

 

 

Beleidsplan

 

Beleidsplan 2014-1218