Hedy d'Ancona - Ambassadeur CAOL


Enkele jaren geleden bezocht ik met een kleine NOVIB-delegatie een aantal van onze partners in Recife. Daardoor kon ik met eigen ogen zien in welke ellendige en uitzichtloze situaties kinderen in sloppenwijken zoals Agua Fria moeten opgroeien. Kinderen van moeders die het hoofd boven water houden door zich te prostitueren, de narigheid ontvluchten met behulp van drugs.

Het werk van CAOL vind ik van het allergrootste belang omdat je kinderen bijbrengt dat er ook nog prettige-, mooie- of interessante ervaringen zijn in het alledaagse leven. En dat het de moeite waard is om die gevoelens te koesteren. Want daardoor ontstaat hoop op een ander en beter leven, daardoor leer je dat je niet gedoemd bent tot slachtofferschap maar zelf iets kunt ondernemen om je lot te verbeteren.
 
En voor allen die initiatieven als CAOL oprichtten, er werken, ze financieel mogelijk maken geldt enigszins hetzelfde. Je hoeft je hoofd niet af te wenden van de treurige ongelijkheid in de wereld. Je hoeft niet te berusten in de overtuiging dat onrecht en achterstand niet uit te roeien zijn. Je moet doen wat in je vermogen ligt om die zaken te keren. En al zou je maar voor een paar kinderen daar in Recife een leefbare toekomst creëren, dan heb je een waardevolle bijdrage geleverd aan een andere en betere wereld.
 
Hedy d'Ancona