Ook u kunt helpen

Hoe goed we alles ook organiseren, hoe graag wij ook willen, zonder geld kan het niet!

Wilt u uw steentje bijdragen? Maak dan een bedrag over naar rekeningnummer:  

NL48ABNA0518857352 t.n.v. Stichting CAOL Nederland, Warmenhuizen,

uw gift komt dan volledig ten goede van stichting CAOL