Disclaimer

 

De op of via onze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt zonder toestemming van CAOL. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Indien wij op onze website hyperlinks naar internetsites van derden aanbieden, betekent dat niet dat wij de op, of via, deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.

De teksten in het gastenboek zijn geheel voor rekening van de opsteller. CAOL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud. Wel is aan CAOL het recht voorbehouden om teksten die CAOL als discriminerend, beledigend of anderszins in strijd met de waarheid en of de gangbare normen en waarden acht, van de site te verwijderen.

CAOL behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van CAOL. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.